Behandlingsfria samhällen

Flera testsamhällen klarar sig fortfarande bra! Nedan visas avkomma från de första samhällen som invintrades i projektet. Nästa år kommer samhällena flyttas i ett försök att se hur miljön påverkar varroatillväxten.

Posted in Okategoriserade.