Internationella kontakter

Årets biodlarkonferens är över och vi är mycket tacksamma för det engagemang och positiva respons projektet får för sitt arbete.

Under helgen har vi i projektledningen fått möjlighet att möta några av våra internationella kontakter på området. Det har varit mycket värdefullt att kunna diskutera och jämföra resultat och arbetsmetoder mellan olika länder. Erfarenhetsutbyte av detta slag är oerhört viktigt för att kunna gå vidare i projektet och förbättra vårt avelsprogram.

Dennis van Engelsdorp University of Maryland

John Kefuss Toulouse France

Apiscandia 2019 i Göteborg blev en succé