VSH-projektet- Andra sommaren

Fortsättning på projektet

Intresset för projektet har varit fortsatt stort och rekrytering av fler testbiodlare till projektet påbörjades tidigt under året. Vi hade som målsättning att sätta upp 20 testbigårdar under år två men kan glädjande konstatera att det blev hela 30 stycken. Möjligheten att testa drottningar år tre ser därmed mycket bra ut.

IMG_0590 Flera samhällen uppvisar 50% VSH i sommarens mätningar

Värmeböljan vi aldrig glömmer!

I början av maj var det åter dags att påbörja insamlingen av biprover till projektets mätning av varroatillväxt. Till skillnad mot året innan som varit mycket kall möttes vi nu av högsommarvärme. Värmerekord efter värmerekord slogs och bisamhällen som kommit igång tidigt växte nu ofattbart snabbt och på flera håll i södra Sverige noterades stora honungsskördar. Men torkan slog till snabbt och hårt på många håll och orsakade stora problem för bina och biodlarna. Rapporter om att drönarslakten var igång kom även de rekordtidigt och vissa parningsstationer stängde flera veckor tidigare än normalt. Detta påverkade projektets möjlighet till inseminering av drottningar och sista odlingsomgången kunde inte slutföras som planerat. Antalet nya drottningar som invintrats stannade därför på 94 stycken vilket är mindre än vad vi hade hoppats på.

IMG_0680 På vissa håll i landet blev honungsskörden rekordstor. Testarna här hade svårt att hinna med testning och övrig biskötsel.

Utbildning

Projektet har fortsatt att utbilda fler biodlare i drottningodling och avel. Bland annat genomfördes i januari en utbildningsdag i avel och genetik i Skänninge, denna följdes upp med en kalibreringsdag i Gränna i början på maj där deltagarna diskuterade och genomförde bedömning av bisamhällen. Projektet genomförde senare under sommaren även en nybörjarkurs i inseminering i Mariestad. Vi kommer även fortsättningsvis hålla flera utbildningar i ämnet för att säkerställa fortsatt hög kompetens inom det svenska avelsarbetet med bin.

Klämma drönare Deltagare övar uppsamling av sperma från drönare på insemineringskurs i Mariestad

Mätning av VSH

VSH är ett mycket komplext beteende som både är svårt och tidskrävande att med säkerhet mäta. Den ursprungliga beskrivningen av VSH-egenskapen som uppvisas i bisamhället kan beskrivas i tre steg; 1) upptäckten av en varroaangripen cell av ett enskilt bi, 2) cellens avtäckning (detta med stöd av cirka 10 andra arbetsbin) och 3) utrensning av det angripna ynglet. Vi ser i högre utsträckning att utrensningen av ynglet inte alltid sker utan att cellen åter täcks av bina efter att den öppnats. Projektet har testat kompletterande VSH-test under sommaren och förbättrat det flödesschema som använts. Ett nytt utrensningstest som prövats på dokumenterade VSH-samhällen kommer år tre att användas som fortsättning på de screeningstester som tidigare använts. Mekanismerna bakom varroaresistens är komplicerade och mycket avancerade och utgör en rejäl utmaning vid selektering i avelsarbetet. Bisamhällena har oftast haft för lite kvalster för att kunna testas, därför tillsätts nu kvalster i testsamhällena för att utrensningstesterna ska kunna genomföras.

IMG_0570 VSH-testning i Gränna

 

Resultat

Vi har år två tvättat 800 nya biprover för att hitta indikationer på VSH-egenskapen. Över 120 VSH-tester har genomförts och det är fortfarande viktigt att poängtera att de drottningar som invintras är avkommor från bisamhällen där vi fått indikationer på någon form av hygieniskt beteende som ännu ej är fastställt. Vidare tester kommer behövas kommande säsonger för att styrka eventuellt resistensbeteende hos bisamhällena.

Föreläs Bert Bert Trybom föreläser om sina tester på Ligusticagruppens årsmöte

Projektets avslutande år

Nästa år blir det tredje och sista året i projektet. En ny projektansökan måste göras till våren för att eventuellt bevilja nya medel. Vi kommer efter dessa tre åren ha byggt upp ett väl fungerande avelsprogram för varroaresistens. Nu tar ett mycket viktigt arbete vid. Att förvalta detta avelsprogram på rätt sätt är av yttersta vikt och mycket viktigt för svensk binäring. Långsiktigt måste vi öka varroaresistensen utan förlust i honungsskörd och med minimal påverkan på temperament eller försämrade övriga egenskaper. Vi tar nu även och intensifierar våra internationella kontakter för att vässa vår förmåga ytterligare. Vi kommer bland annat få ett återbesök till Sverige av Dr. John Harbo som 1995 avlade fram det första ”VSH-biet”.