Insemineringskurs i Mariestad

Den 30/6- 2/7 håller projektet insemineringskurs i Mariestad. Kursledare är Bert Thrybom som delar med sig av sitt enorma kunnande och erfarenhet inom området. Instrumentiell inseminering är ett oumbärligt hjälpmedel i projektet och en självklar arbetsmetod i modernt avelsarbete. I dagsläget är behovet av kunniga inseminatörer mycket stort och utbildning av dessa är en prioriterad fråga för projektet.

55a8c55a58-DSC00013

2a omgången VSH-testare utbildade!

VSH-diagnostik i Höör Skåne.

VSH Höör 001VSH Höör 005VSH Höör 006VSH Höör 007VSH Höör 009VSH Höör 003

Bild 4

Pilligt värre och svårt att se! Det gäller att arbeta upp ett bra arbetssätt för testet. Börja med att hitta rätt ålder på puppan och att hitta moderkvalstret samt avföringsfläcken på cellväggen.

Träning ger färdighet!