Biodlardagen 2016

Vi är på plats i Ljungskile och biodlardagen 2016. Ser fram emot massor av biodling och ”VSH-snack”

Biodlardagen 2016 innehåller flera intressanta frågor. Allt från invintring och tymolbehandling till
förmåga hos bina att själva rensa ut varroa. Vi får också en orientering om dagens och
morgondagens bitillsyn.
Program
09.30-10.00  Ankomst till aulan, namnbricka.
Kaffe/te och fralla i restaurangen, Västkustgården
10.00–12.00  Erik Österlund, biodlare och mångårig redaktör för Bitidningen,
talar om invintring och Tymol. Kort bensträckare ingår.
12.00–13.00   Lunch serveras i restaurangen, Västkustgården
13.00–14.00  Bert Thrybom, biodlare och outröttlig VSH-forskare leder oss in i
ämnet, bin med VSH-egenskaper.
14.00–14.30  Richard Johansson, nytillträdd projektledareberättar om det
fleråriga nationella VSH-projektet.
14.30–15.30  Kajsa Lycke, ansvarig för bitillsynen på länsstyrelsen, informerar
om dagens och morgondagens bitillsyn.
15.30–16.00   Avslut och utvärdering. Em-fika serveras i Västkustsalen

Cafèdiskussioner om VSH i Skänninge

I lördags träffades ordförandena samt utbildningsansvariga i distrikten i Skänninge för intressanta diskussioner. VSH-projektet var givetvis en av punkterna på agendan och det framfördes många intressanta synpunkter och konkreta förslag.
vsh-1